cennik zajęć stacjonarnychZAJĘCIA
45 MINUT
LEGO® WEDO 2
LEGO®ESSENTIAL
ZAJĘCIA
60 MINUT
LEGO®SPIKE PRIME
LEGO®MINDSTORMS
ZAJĘCIA
90 MINUT
MASTERS
1 ZAJĘCIA
45 zł
50 zł
55 zł
PAKIET 5 ZAJĘĆ
200 zł
225 zł  240 zł
PAKIET 10 ZAJĘĆ
400 zł
450 zł 
480 zł
KDR oraz dla rodzeństwa  (rabat około 10% - rabaty nie sumują się

regulamin zajęć stacjonarnych

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.
 2. Opiekun lub rodzic nie bierze udziału w zajęciach oraz nie wchodzi do sali warsztatowej
 3. Wszelkie formalności będą załatwiane w recepcji, a efekty pracy dzieci (zbudowane konstrukcje, filmy z zajęć) instruktorzy będą udostępniać na zamkniętej grupie na Facebooku.
 4. Dzieci do sal zabierane są przez instruktorów, a po zajęciach odprowadzane do czekających rodziców w holu/poczekalni
 5. Dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców. Odebranie przez kogoś innego może nastąpić tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica. Jeżeli dziecko ma wracać do domu samo, rodzic także ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę (tabela strona 1)
 6. Dzieci podczas zajęć pracują samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach mając do dyspozycji laptop/ tablet oraz zestaw klocków.
 7. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację warunków zajęć oraz cennika zajęć.
 8. Płatność za zajęcia jest realizowana pojedynczo lub w pakietach. Rodzic uiszcza opłatę według wybranego schematu płatności 5 lub 10 zajęć
 9. Wykupienie pakietu zajęć jest podstawą do stałej rezerwacji miejsca w grupie. Rodzice, którzy chcą uiszczać opłatę za poszczególne zajęcia nie maja stałej rezerwacji, co oznacza, że na miejsce w grupie może być przyjęty inny uczestnik, który wykupi pakiet.
 10. Pakiety 5 zajęć umożliwiają jedno zgłoszenie jednej nieobecności, pakiet 10 zajęć - 2 zgłoszenia. Akceptowane będą tylko zgłoszenia na minimum 1 h przed zajęciami w formie pisemnej (sms, mail lub Messenger na fb) właściwe zgłoszenie nieobecności pozwala zachować opłatę za zajęcia i przenieść ją na kolejny tydzień. Pozostałe nieobecności powodują, że opłata przepada.
 11. Rok szkolny kończy ważność pakietów. Jeśli uczestnik nie wykorzysta wykupionego pakietu zajęć do końca roku szkolnego, pakiet przepada.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń i próśb wychowawców oraz zobowiązani są do szanowania siebie nawzajem.
 13. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.
 14. Rodzic może zostać wezwany do bezzwłocznego odebrania dziecka:
 15. gdy uczestnik zachowuje się nagannie, uniemożliwia normalny przebieg zajęć, przeszkadza innym uczestnikom lub zachowuje się agresywnie.
 16. gdy stan zdrowia dziecka budzi wątpliwości instruktora, dziecko ma widoczne objawy infekcji, katar, kaszel.
 17. W obu przypadkach płatność za zajęcia przepada.
 18. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 19. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie. Wszelkie tablety, telefony i inne multimedia dzieci przynoszą na rodziców odpowiedzialność
 20. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy warsztatowej. Kwota za pakiet wykupionych i niewykorzystanych zajęć zostanie wtedy zwrócona.
 21. W przypadku zamknięcia placówki z powodu covid-19, pakiety zajęć zostają zawieszone. Jeśli zbyt długie zamknięcie placówki uniemożliwi zrealizowanie pakietów, niewykorzystana płatność zostanie zwrócona.  
 22. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć oraz oświadcza, że osoby prowadzące zajęcia mają odpowiednie do tego kwalifikacje.